Ergotherapie bij Burn-out: het verhaal van Lisa

Gepubliceerd op 11 juni 2024 om 17:14

Burn-out is een steeds vaker voorkomend probleem in onze hedendaagse maatschappij. Het wordt gekenmerkt door fysieke en emotionele uitputting, vaak veroorzaakt door langdurige stress en overbelasting. Ergotherapie speelt een belangrijke rol in het herstel van burn-out door te helpen bij het herwinnen van hun dagelijkse functioneren en het opbouwen van veerkracht. In deze blog bespreken we een casus om te illustreren hoe ergotherapie Lisa heeft geholpen met haar herstel proces.

Lisa, een 34-jarige leerkracht op een basisschool, meldde zich ziek vanwege een burn-out. Ze had de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen en had moeite om een balans te vinden tussen werk en privéleven. De voortdurende druk om te presteren en haar perfectionistische aard hadden geleid tot een gevoel van uitputting en onvermogen om haar werk voort te zetten. Ze ervoer symptomen zoals extreme vermoeidheid, concentratieproblemen en gevoelens van incompetentie.

Het verhaal van Lisa 

 

Intake

Bij de eerste afspraak met de ergotherapeut werd een uitgebreide evaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in Lisa's dagelijkse routine, stressoren en haar huidige niveau van functioneren. De ergotherapeut stelde samen met Lisa een behandelplan op dat gericht was op het verbeteren van haar energiebeheer, het herstructureren van haar dagelijkse activiteiten en het ontwikkelen van “copingstrategieën” om toekomstige stress beter te kunnen hanteren.

Stap 1: Analyse van Dagelijkse Activiteiten
De ergotherapeut begon met het analyseren van Lisa's dagelijkse activiteiten en energieverbruik. Lisa hield een dagboek bij waarin ze haar activiteiten, de tijd die ze eraan besteedde en hoe ze zich daarbij voelde, noteerde. Dit hielp om patronen te identificeren die bijdroegen aan haar uitputting.

Stap 2: Opstellen van een Activiteitenbalans

Op basis van de analyse werd een activiteitenbalans opgesteld. Hierbij werd aandacht besteed aan het verdelen van activiteiten over de dag en week, waarbij werd gezorgd voor voldoende afwisseling tussen belastende en ontspannende activiteiten. De ergotherapeut adviseerde Lisa om pauzes in te lassen en rustmomenten in te bouwen om haar energiepeil op peil te houden.

Stap 3: Ontwikkelen van Copingstrategieën
Een belangrijk onderdeel van het behandelplan was het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën om met stress om te gaan. De ergotherapeut introduceerde technieken zoals mindfulness en ademhalingsoefeningen om Lisa te helpen ontspannen en haar stressniveau te verlagen. Daarnaast werd gewerkt aan assertiviteitstraining om Lisa te leren grenzen te stellen en beter voor zichzelf op te komen.

Stap 4: Terugkeer naar Werk
Een geleidelijke terugkeer naar werk werd in overleg met de bedrijfsarts en werkgever gepland, waarbij rekening werd gehouden met Lisa's energiepeil en mentale veerkracht. In overleg met haar werkgever werd een aangepast werkrooster opgesteld, waarbij Lisa in eerste instantie minder uren werkte en geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden op zich nam. De ergotherapeut ondersteunde Lisa in dit proces door regelmatig evaluaties uit te voeren en aanpassingen te maken indien nodig.

Stap 5: Evaluatie 

Na enkele maanden van intensieve ergotherapie begon Lisa significante verbeteringen op te merken. Ze voelde zich energieker, kon beter omgaan met stress en had meer zelfvertrouwen in haar capaciteiten. Haar werk-privébalans was verbeterd, en ze had geleerd om haar grenzen te bewaken en op tijd hulp te vragen wanneer nodig.

Conclusie
Lisa's verhaal is een duidelijk voorbeeld van hoe ergotherapie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het herstel van burn-out. Door een holistische benadering, gericht op zowel fysieke als mentale aspecten van het dagelijks leven, helpt ergotherapie mensen om hun evenwicht te hervinden en sterker terug te komen.

Burn-out is complex en verdient een multidisciplinaire aanpak. Ergotherapie biedt daarin een unieke bijdrage door zich te richten op het verbeteren van de dagelijkse functionaliteit en het ontwikkelen van veerkrachtige strategieën. Het verhaal van Lisa toont aan hoe gepersonaliseerde ergotherapeutische interventies effectief kunnen zijn in het herstellen van balans en welzijn bij mensen die kampen met burn-out.