OVER ERGOZ


Jeroen Zagers 

"Mijn enthousiasme voor Ergotherapie, Leefstijl en Positieve Psychologie is begonnen in 2012 na aanleiding van een ongeval waarbij ikzelf NAH (niet aangeboren hersenletsel) opliep. Dit uit zich vandaag de dag in aanhoudende vermoeidheid en een verstoorde prikkelverwerking.

Mijn enthousiasme is enorm gegroeid door deze eigen revalidatie en verschillende opleidingen en cursussen.

Het mooie van mijn werk vind ik het holistisch denken, de doelgerichtheid en het praktisch toepassen hiervan. Door samen te werken aan bewustwording en verantwoordelijkheid kunnen er effectieve aanpassingen gemaakt worden ter bevordering van de gezondheid en welzijn. 

Ik werk graag praktisch, recht door zee, met een Twentse no nonsens nuchterheid en een gezonde dosis humor".

 

Jeroen is gecertificeerd Ergotherapeut, Handtherapeut en ACT Trainer. Jeroen staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (29104500390). Daarnaast is hij aangesloten bij verschillende commissies en beroepsverenigingen, waaronder de landelijke commissie GGZ,  Ergotherapie Nederland en Nederlandse Vereniging voor Handtherapeuten.