Wat is ergotherapie?


Ergotherapie is een therapie waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid centraal staat. Mensen kunnen door fysieke, mentale, of cognitieve problemen hierin moeilijkheden ervaren. Dit kan ten gevolge zijn van een aandoening, een trauma of een ongeval, maar het kan ook aangeboren zijn. Ergotherapie kijk naar mogelijke oplossingen, dit kan doormiddel van het inzetten van compensatie strategieën, het aanleren van vaardigheden of het inzetten van hulpbronnen en omgeving.

 

Bij Ergotherapie ligt de nadruk op het krijgen van grip op het eigen leven, dat verder verlies van functioneren voorkomt en jou in staat stelt de eigen wenselijke activiteiten te ondernemen.

 

Binnen de Ergotherapie wordt er ook aandacht besteed aan de Zelfmanagement. Er wordt met  jou gekeken naar het veranderen van de omgeving maar ook naar de mogelijkheden in het ontwikkelen van vaardigheden zodat jij grote en/of kleine problemen in het dagelijks leven kan oplossen.

 

Ergotherapie kijkt naar hoe jij met jouw klachten de dagelijkse handelingen naar meer tevredenheid uit kan blijven voeren. Wanneer dit door welke reden dan ook wordt verstoord, wordt er onderzocht wat de oorzaak hiervan is. Hierbij wordt rekening gehouden met persoonlijke leerstijlen, karakter en omgevingsfactoren. 

 

Wij geven jou de tools voor een betere gezondheid!